yaoi

ต่อเนื่อง การลงโทษของนายผู้สอน

2
3 บท พฤศจิกายน 23, 2020
2 บท พฤศจิกายน 23, 2020

ต่อเนื่อง จังหวะความร้อน

3.8
3 บท พฤศจิกายน 12, 2020
2 บท พฤศจิกายน 12, 2020

ต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของคุณ

3
6 บท พฤศจิกายน 9, 2020
5 บท พฤศจิกายน 9, 2020

ต่อเนื่อง รักฉันแทน

3
3 บท พฤศจิกายน 3, 2020
2 บท พฤศจิกายน 3, 2020

ต่อเนื่อง ผู้รับใช้แห่งความชั่วร้าย

3
3 บท พฤศจิกายน 2, 2020
2 บท พฤศจิกายน 2, 2020

คุณวาดภาพชีวิตของฉัน

3.4
4 บท สิงหาคม 29, 2020
3 บท สิงหาคม 29, 2020

ต่อเนื่อง ผู้จัดการของฉันทำให้ฉันเป็นเกย์

2.8
3 บท สิงหาคม 26, 2020
2 บท สิงหาคม 26, 2020

เจ้าชายและผู้ซุกซนของเขา

3
8 บท พฤศจิกายน 4, 2020
7 บท กันยายน 17, 2020

ฝ่าบาทหิว

3.1
80 บท กุมภาพันธ์ 8, 2020
79 บท กุมภาพันธ์ 8, 2020

นายกรัฐมนตรีในการปลอมตัว

3.5
142 บท กุมภาพันธ์ 7, 2020
141 บท กุมภาพันธ์ 7, 2020

ยอมแพ้ราชอาณาจักรสำหรับคุณ

4
25 บท กุมภาพันธ์ 8, 2020
24 บท กุมภาพันธ์ 8, 2020
x