2019

ราชินีกลับมาแล้ว

3
200 บท พฤศจิกายน 22, 2020
199 บท พฤศจิกายน 15, 2020

ผู้สืบสวนของมูลเลอร์

4.5
85 บท กรกฎาคม 29, 2020
84 บท กรกฎาคม 22, 2020

ภรรยาลึกลับของจักรพรรดิ

3.7
100 บท กรกฎาคม 5, 2020
99 บท มิถุนายน 27, 2020