โศกนาฏกรรม

ฉันไม่รักคุณอีกต่อไป

4
35 บท มิถุนายน 5, 2021
34 บท มิถุนายน 5, 2021

บันไดแห่งกาลเวลา

4.3
48 บท มิถุนายน 9, 2021
47 บท 31 พฤษภาคม, 2021

บนตักของจักรพรรดิ

4.7
85 บท มิถุนายน 5, 2021
84 บท มิถุนายน 5, 2021

เทพธิดาแห่งการบำบัด

4.4
76 บท 20 มีนาคม, 2021
75 บท 8 มีนาคม, 2021

ไอดิน

4.7
35 บท 17 มีนาคม, 2021
34 บท 8 มีนาคม, 2021

จดจำ

5
49 บท 13 มีนาคม, 2021
48 บท 5 มีนาคม, 2021

ตาบอดกับคุณ

0
21 บท 3 มีนาคม, 2021
20 บท กุมภาพันธ์ 24, 2021

ต่อเนื่อง ไม่เคยรู้สึกถึงความรัก

5
10 บท มกราคม 30, 2021
9 บท มกราคม 30, 2021

ต่อเนื่อง บันไดสิบสามสู่อดีต

0
3 บท มกราคม 25, 2021
2 บท มกราคม 25, 2021