ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

The Justice of Villainous Woman (What It Takes to be a Villainess)

4.1
147 บท มิถุนายน 8, 2021
146 บท มิถุนายน 14, 2021

มเหสีไร้ยางอาย: Evil Dotor

4.6
65 บท 21 พฤษภาคม, 2021
64 บท 11 พฤษภาคม, 2021

Apprentice ของฉัน: จบเกมอีกครั้ง!

3.8
135 บท 21 พฤษภาคม, 2021
134 บท 21 พฤษภาคม, 2021

ลูกสาวของจักรพรรดิ

4.5
223 บท มิถุนายน 17, 2021
222 บท มิถุนายน 9, 2021