ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ต่อเนื่อง เดินทางไปทางทิศตะวันตก

5
3 บท พฤศจิกายน 12, 2020
2 บท พฤศจิกายน 12, 2020

ต่อเนื่อง Bear Child สำหรับเชื้อสายราชวงศ์จักรพรรดิ

3.6
3 บท พฤศจิกายน 7, 2020
2 บท พฤศจิกายน 7, 2020

ต่อเนื่อง การแต่งงานแบบบีบบังคับ

3
3 บท ตุลาคม 31, 2020
2 บท ตุลาคม 31, 2020

แสงและเงา

4.2
103 บท กันยายน 27, 2020
102 บท กันยายน 27, 2020

Qing Wo Yi Sheng Yi Shi Lian

2
11 บท สิงหาคม 28, 2020
10 บท สิงหาคม 28, 2020

เฮ้เจ้าชาย!

3.5
2 บท กันยายน 22, 2020
1 บท กันยายน 22, 2020

ราชินีแห่งแพทย์ผู้รักษา

5
7 บท กันยายน 10, 2020
6 บท กันยายน 10, 2020

สัตว์ร้ายกับดอกไม้

3.8
39 บท พฤศจิกายน 19, 2020
38 บท พฤศจิกายน 19, 2020

ระหว่างสองริมฝีปาก

5
11 บท กันยายน 22, 2020
10 บท สิงหาคม 28, 2020

น้ำตาของทรราช

4
23 บท สิงหาคม 28, 2020
22 บท สิงหาคม 28, 2020

แม่บ้านที่มีความสามารถ

4.8
44 บท พฤศจิกายน 17, 2020
43 บท พฤศจิกายน 9, 2020
x