การผจญภัย

ถังขยะของตระกูลเคานต์

4
52 บท 31 พฤษภาคม, 2021
51 บท 22 พฤษภาคม, 2021

ต่อต้านพระเจ้า

3.6
356 บท มิถุนายน 14, 2021
355 บท มิถุนายน 14, 2021

บรรณารักษ์หอคอยเวทมนตร์

5
64 บท มิถุนายน 5, 2021
63 บท มิถุนายน 5, 2021

หมอผี

3.9
351 บท มิถุนายน 17, 2021
350 บท มิถุนายน 14, 2021

เหนือทุกเทพเจ้า

3.9
214.5 บท มิถุนายน 17, 2021
214 บท มิถุนายน 17, 2021

ระบบสร้างเทพธิดา

4.2
402.5 บท มิถุนายน 14, 2021
402 บท มิถุนายน 14, 2021