4.3
คะแนนของคุณ
อันดับ
เหมือนสายลมบนกิ่งไม้แห้ง เฉลี่ย 4.3 / 5 จาก 12
ยศ
N / A มีมุมมอง 13.6K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง