4.6
คะแนนของคุณ
อันดับ
บทเพลงแห่งเทโอดอร์ เฉลี่ย 4.6 / 5 จาก 5
ยศ
N / A มีมุมมอง 18.2K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง