4.5
คะแนนของคุณ
อันดับ
มนุษย์กินคน เฉลี่ย 4.5 / 5 จาก 2
ยศ
N / A มีมุมมอง 247
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง