3.9
คะแนนของคุณ
อันดับ
หัวหน้าพ่อครัว, จักรพรรดินีบ้า เฉลี่ย 3.9 / 5 จาก 25
ยศ
N / A มีมุมมอง 84.4K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง