4.7
คะแนนของคุณ
อันดับ
จักรพรรดินีผู้ห่วงใย เฉลี่ย 4.7 / 5 จาก 3
ยศ
N / A มีมุมมอง 7.1K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง