3.2
คะแนนของคุณ
อันดับ
คุณคืออาซาฮี? เฉลี่ย 3.2 / 5 จาก 6
ยศ
N / A มีมุมมอง 2.7K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง