4.3
คะแนนของคุณ
อันดับ
กฎแห่งการอยู่รอดของราชินี เฉลี่ย 4.3 / 5 จาก 20
ยศ
N / A มีมุมมอง 43.6K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง